Günümüzde toplumun refah düzeyinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir olması için bireylere olduğu kadar kurumlara da önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bu bilinçle hareket eden Cev Grup; yaşadığı çevre ve toplum için sosyal sorumluluk projeleri üretiyor.